THE ACADEMY

Our Brazilian Jiu-Jitsu Program at 313 Brazilian Jiu Jitsu Farmington Hills is a partnership with 313 Brazilian Jiu Jitsu and The Michigan Center Of Capoeira.  Our academy is located inside of B In Action Movement Center/The Michigan Center Of Capoeira and is supervised by the founder Fabio Lima in Detroit. In 2015 Fabio Lima took a leap, walking away from the renowned Marcelo Garcia Jiu-Jitsu Academy in New York City, to open an academy in Downtown Detroit. With the express permission of Marcelo Garcia himself. 313 Brazilian Jiu Jitsu is the official Marcelo Garcia Detroit Association.

ADDRESS

27881 Orchard Lake Road

Farmington Hills, MI 48334

 (248) 919-8366   •   27881 Orchard Lake Rd|Farmington Hills  48334